Nhận giao hàng bã hèm bia toàn quốc và xuất khẩu .

Giao hàng miễn phí tại khu vực thành phố chí minh và các tỉnh lân cận.

Hoa hồng cao dành cho đại lý và người giới thiệu.

=>>>> Liên hệ đặt hàng : 0946.705.238  "HÈM BIA THỊNH VƯỢNG"